Chính Sách bán hàng

? CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG VSIP NGHỆ AN: 

1. Đặt cọc:  triệu đồng/căn

2. Thanh toán:

3. Thanh toán:

4. Thanh toán:

5. Thanh toán: